Þjónusta

Verð / Price

Börn (0-5 ára)
Children (0-5 years old)
Frítt
Free
Börn (6 - 17 ára)
Children (6-17 years old)
165 kr.
Fullorðnir (18 ára og eldri)
Adults (18+)
1060 kr.
Eldriborgarar 67 ára og eldri
Senior citizens over 67
Frítt
Free
10 miða kort barna
10 admissions children
1090 kr.
10 miða kort fullorðnir*
10 admissions adults
4.870 kr.
20 miða kort fullorðinna*
20 admissions adults
8.900 kr.
6 mánaða kort barna
6 month pass children
6.900 kr.
6 mánaða kort fullorðinna
6 month pass adults
19.460 kr.
Árskort barna
Annual pass children
11.160 kr.
Árskort fullorðnir
Annual pass adults
35.800 kr
Leigður sundfatnaður
Rental swimsuit
940 kr.
Leiga handklæði
Rental towel
640 kr.
Tilboð - sund, sundföt og handklæði
Offer - entry, swimsuit and towel
2.000 kr.
Brautarleiga vegna kennslu 5.960 kr.
Útgáfa á rafrænu handhafakorti
Issue of an electronic card
750 kr.
Útgáfa á rafrænu handhafakorti fyrir börn
Issue of an electronic card for children
450 kr.
Endurútgáfa á persónugerðu kort
Reissue of an electronic card
750 kr.

 

* Hver áfylling tíu- og tuttugumiða korta gildir í  48 mánuði.

 

Electronic  admission cards are valid for four years from date of issue
Round cards with 10 and 20 tickets are only valid for the cardholder and relatives.
 
Yngri en 18 ára er heimilt að fara í gufubað í fylgd með fullorðnum forráðamanni. Gufuböðin eru ekki æskileg fyrir mjög unga einstaklinga. 

Gjaldskylda fellur niður við 67 ára aldur og miðast við afmælisdag, framvísa verður persónuskírteini.
Senior citizens over 67 year old are free of charge.

Öryrkjar eru ekki gjaldskyldir gegn framvísun skírteinis gefið út af Sjálfsbjörgu, félagi fatlaðra í Reykjavík, sem skal endurnýjað árlega.

Einnig eru þeir ekki gjaldskyldir sem framvísa skírteini Tryggingastofnunar ríkisins „grænu skírteini“ vegna varanlegrar örorku, skírteini Blindrafélags „bláu skírteini“ og  umönnunarkorti „gulu skírteini“ vegna sérstakrar umönnunar barns.

10 og 20 miða afsláttarkort eru eingöngu til nota fyrir handhafa kortanna ásamt þeirra fjölskyldu.
Stærri hópar geta leitað tilboða fyrirfram hjá forsvarsmönnum lauganna. 

Börn byrja að greiða barnagjald 1. júní, árið sem að þau verða 6 ára.

Börn sem verða 10 ára á árinu mega fara ein í sund án fylgdarmanns frá 1. júní

Gjaldskrá er ákveðin af borgarstjórn Reykjavíkur.

Gjaldskrá var samþykkt í borgarstjórn í desember 2020 og tók gildi 1. janúar 2021.